Hướng dẫn - Luật chơi Iliad Boardgame

0 comments / Posted on by Thông Tạ

Trong Iliad Boardgame, bạn sẽ hóa thân thành 1 vị tướng Hy Lạp dũng cảm tính toán chiến thuật để bao vây thành Troy và giải cứu nàng Helene xinh đẹp.

Thể loại: Cardgame, chiến thuật

Số người chơi: 2-6

Thời gian chơi: 45 phút


0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing