Hướng dẫn - Luật chơi Fearsome Floors Board Game

0 comments / Posted on by Tạ Thông

Fearsome Floors Boardgame - Căn nhà kinh dị

Bạn cùng gia đình bạn lạc vào 1 ngôi nhà kinh dị với những con ma tấn công quyết liệt, phải làm sao để cả gia đình bạn an toàn thoát ra khỏi nơi đây?

Chúc bạn có những ngày mới thật vui vẻ cùng các board game yêu thích của mình!

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing