Trải nghiệm cùng trò Risk

Posted on by BGV Company

Risk  còn có tên trong vòng nguy hiểm là một trò chơi boardgame chiến thuật rất hấp dẫn, game đã giành được rât nhiều các giải thưởng uy tín trên thế giới.

TỔNG QUAN

Bạn là một trong 6 vị tướng (General) chịu trách nhiệm thống trị Thế giới. Tham gia vào trò chơi bạn sẽ phải chuẩn bị quân đội, chiếm lãnh thổ, chống lại hoặc xâm lược các cuộc tấn công/ vùng đất của người khác. Lượt chơi của trò chơi dựa trên việc gieo xúc sắc (xí ngầu).

THIẾT LẬP TRÒ CHƠI– Mỗi người chơi được quy định bằng một mầu sắc đại diện cho quân đội và các quy ước khác. Quân đội được quy ước giá trị như sau (giá trị là đơn vị quân đội)

Infantry / Bộ binh = 1

Cavalry / Kỵ binh = 5

Cannons / Pháo = 10

– Mỗi người chơi chọn ra một số lượng cụ thể quân đội (trong tổng số mình có) để triển khai đến các khu vực trên bản đồ (Board). Tổng số lượng quân đội mỗi người chơi sở hữu phụ thuộc vào số lượng người chơi tham gia trò chơi

2 Người chơi = 40

3 người chơi = 35 (vd:  1 người có thể chọn 1 Pháo + 3 Kỵ binh + 10 Bộ bình = 10 + 3 x 5 + 10 x 1 = 35)

4 người chơi = 30

5 người chơi = 25

6 người chơi = 20

– Tiếp theo mỗi người chơi sẽ lần lượt gieo xúc sắc, ai có điểm số cao nhất sẽ là người bắt đầu chơi. Người chơi đầu tiên sẽ bắt đầu đặt Quân đội của mình lên các vùng đất trống (Board) để xác nhận quyền sở hữu. Người chơi sau cũng làm như vậy cho đến khi toàn bộ 42 vùng đất trống được phân chia cho các người chơi. Khi tất cả các vùng đất đều đã có chủ, người chơi tiếp tục đặt thêm quân đội vào một trong các vùng này để củng cố phòng thủ cho nó.

Chú ý

- Ở giai đoạn này, khi một người đã nhận lãnh thổ trống (ví dụ Board 15) thì người chơi sau không được quyền nhận Board 15 nữa mà phải nhận một Board trống bất kì khác.

- Sau khi nhận hết các Board trống người chơi mới được tiếp tục đặt đơn vị lính thứ 2 của mình vào ô đó chứ không được đặt thêm vào khi vẫn còn Board trống.

– Sau khi chọn xong các Board cho mình, người chơi bắt đầu xáo trộn đều các quân bài Risk và đặt úp xuống. Lưu ý các quân bài nhiệm vụ (Mission) được sử dụng cho chế độ chơi đặc biệt nên người chơi có thể tách để riêng ra và chỉ sử dụng các quân bài Risk để chơi bình thường.

Hướng dẫn chơi boardgame Risk

– Mỗi lượt chơi (Turn) gồm 3 phần: Đặt quân đội (1), Tấn công (2), và một Di chuyển tự do (3) vào cuối lượt.

Đặt quân đội (1): Khi đến lượt của bạn, hãy đếm tổng số Board mà bạn sở hữu và chia cho 3. Kết quả lấy theo số nguyên (làm tròn) chính là số lượng quân đội bổ sung mà bạn sẽ nhận được. Nếu tổng số Board nhỏ hơn 3 thì bạn sẽ mặc định nhận được 3 quân đội thay thế.

Thêm giá trị của bất kỳ châu lục nào (Á, Âu, Mỹ, Đại Dương, Phi) mà bạn hoàn toàn kiểm soát, và bài tiền thưởng nếu bạn cần hoặc muốn thêm chúng vào tổng số quân đội bổ sung này để cung cấp cho bạn số lượng quân đội mà bạn mong muốn. (quân đội này chỉ được đặt vào Board của bạn khi bạn có lượt – không có nghĩa nhận được quân đội là được đặt hết vào Board).

+ Điểm thưởng Board tính như sau:

11 Board hoặc ít hơn = 3 quân đội

12 Board hoặc ít hơn = 4 quân đội

15 Board hoặc ít hơn = 5 quân đội

18 Board hoặc ít hơn = 6 quân đội …

+ Bài tiền thưởng chỉ có thể được được dùng vào đầu lượt đi của bạn. Bộ bao gồm một trong các loại thẻ (Bộ binh, Kỵ binh, Pháo) hoặc ba quân đội cùng một loại. Quân bài hoang dã (Wild) có thể được sử dụng để tạo thành nhiều lượt chọn (Bộ binh, Kỵ binh, Pháo). Nếu bạn sở hữu một Board được hiển thị trên quân bài bạn có, bạn sẽ nhận được ngay 02 Bộ binh tự dọ trên Board đó.

– Thiết lập giá trị này dựa trên số lượng các quân bài đã được sử dụng trong trò chơi:

First set – 4

Second set – 6

Third set – 8

Fourth set – 10

Fifth set – 12

Sixth set – 14

– Sau lần thiết lập thứ 6, mỗi bộ sau đó thêm giá trị = bộ trước +5 (như vậy lần thiết lập thứ 7 sẽ là 14 + 5 = 19)

– Sau khi đặt quân đội vào các Board, bạn có thể tuyên bố Tấn công (2). Bạn chỉ có thể tấn công một vùng Board tiếp giáp với bạn, nơi mà bạn có quân đội đặt trong Board đó có số lượng từ 2 trở lên. Nếu chỉ có 1 bạn chỉ có thể bảo vệ Board đó mà không thể phát lệnh tấn công.

– Lãnh thổ của bạn có 5 quân đội và đối phương có 3. Bạn chỉ có thể tấn công với 4 quân đội, quân đội thứ 5 phải để lại phòng thủ Board của bạn (tối thiểu Board sỏ hữu phải có 1 quân đội). Bạn phải thông báo để 4 quân đội tấn công bằng một lượt duy nhất. Và nếu bạn giành chiến thắng thì bạn phải chuyển toàn bộ số quân đội mà bạn tuyên bố tấn công (ở đây là 4) sang Board chiếm được, như vậy Board cũ sẽ còn 1 quân đội và Board mới chiếm được sẽ có 4 quân đội.

– Trong lượt của bạn, bạn có thể tấn công nhiều lần trong nhiều vòng chơi. Sau khi bạn thực hiện tuyên bố tấn công, nếu bạn chinh phục thành công một Board, bạn có thể rút ra một Risk card. Mỗi lượt bạn chỉ có thể rút 1 quân bài này.
CÁCH CHIẾN ĐẤU

– Bên phòng thủ sử dụng 3 xúc sắc mầu trắng để chống lại 3 xúc sắc mầu đỏ của Bên tấn công. Bên tấn công đưa lên 3 quân đội sử dụng để tấn công  với mỗi quân đại diện bởi một xúc sắc. Bên phòng thủ sử dụng 2 xúc sắc nếu họ có 2 hoặc nhiều quân đội, và 1 xúc sắc khi chỉ có 1 quân đội.

– Bên tấn công giao xúc sắc trước, Bên phòng thủ gieo sau. Mỗi lượt gieo mỗi bên chọn 2 cây xúc sắc có điểm số cao nhất phân cặp để so sánh với nhau, bên nào có điểm số thấp hơn thì sẽ bị mất một quân đội. Cuối cùng bên nào hết quân đội trước sẽ là bên chiến thắng – hoặc bên tấn công phải rút quân, hoặc bên phòng thủ bị đánh bại và mất Board.

VÍ DỤ VỀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

– Bên tấn công gieo được 3 – 2 – 5, Bên phòng thủ gieo được 2 – 5. Kết quả 5 so với 5 và 3 so với 2. Mỗi bên mất 1 quân đội

– Bên tấn công gieo được 4 – 6 – 5, Bên phòng thủ gieo được 5 – 4. Kết quả 6 so với 5 và 5 so với 4. Bên phòng thủ mất 2 quân đội

– Bên tấn công gieo được 3 – 3 – 5, Bên phòng thủ gieo được 6 – 3. Kết quả 5 so với 6 và 3 so với 3. Bên tấn công mất 2 quân đội

– Ở cuối lượt đi của bạn (Turn), bạn có thể Di chuyển tự do (3) tăng cường cho một lãnh thổ mà bạn sở hữu bằng cách di chuyển quân đội từ Board nọ sang Board kia miễn là đảm bảo ở mỗi Board có ít nhất 1 quân đội.

 LOẠI BỎ

– Nếu một đối thủ loại bỏ bạn bằng cách tham gia lãnh thổ cuối cùng của bạn thì bạn phải mất tất cả quân bài Risk Card cho người chơi đó. Nếu người chơi đó giữ hơn 6 quân bài Risk Card thì người chơi đó ngay lập tức phải dùng Risk Card cho đến khi họ chỉ còn giữ ít hơn 4 quân bài, rồi mới được tiếp tục Tấn công (2).

– Người chiến thắng trong trò chơi Boardgame Risk là người chinh phục được toàn bộ 42 Board.

HƯỚNG DẪN CHƠI BOARDGAME RISK (2 người)

– Sử dụng một quân đôi thứ 3 để thiết lập đội quân “trung lập” (dạng như Boss trên map ấy). Mỗi người chơi chọn 40 Bộ binh cho mình và 40 Bộ binh cho phe Trung lập.

– Bỏ 2 quân bài Wild card từ chồng bài Risk Card (và quân bài nhiệm vụ). Trộn đều các quân bài và chia thành 3 phần cho mỗi người 1 phần và “Trung lập” một phần.

– Mỗi người chơi đặt 1 quân đội của mình trên 14 Board chọn, quân đội Trung lập cũng vậy. Sau đó người chơi tiếp tục đặt thêm quân đội để cung cố các Board của mình, quân đội Trung lập cũng vậy.

– Sau khi hoàn thành, đưa 2 quân bài Wild card vào trong xấp bài và tráo đều lên rồi chơi như bình thường. Đối với quân đội trung lập sẽ không có quân tiếp viện hỗ trợ. Trường hợp bị người chơi Tấn công (2) thì đối thủ sẽ là người đổ hộ Xúc sắc. (vì thế nên phe Trung lập chỉ có phòng thủ chứ không bao giờ Tấn công)

CÁCH CHƠI CAPITAL RISK

– Trong cách chơi này, người chơi tự chọn một Board bất kì và quy ước làm Capital – Thủ đô bên cạnh các Board khác (tự chọn chứ không dùng bài Risk để chọn)

– Sau cùng, chỉ cần chiếm được hết các Capital của những người chơi khác thì sẽ là người thắng cuộc.

– Trong cách chơi này, khi người chơi để mất Capital thì mặc nhiên sẽ bị thua cuộc, các Board khác đang sở hữu sẽ trở thành “Trung lập”.

CÁCH CHƠI SECRET MISSION RISK (3 đến 6 người)

– Vùng lãnh thổ được chọn bằng cách dùng quân bài Risk sau khi đã loại bỏ các cây bài Wild từ đầu. Mỗi quân bài Risk đại diện cho một vùng lãnh thổ (Board), và người chơi tự sắp xếp quân đội theo từng vùng lãnh thổ của họ theo luật chơi chung của trò chơi. Quân bài nhiệm vụ (Mission Card) được trao cho một người bất kì được gọi là General. Người chơi General có nhiệm vụ kiểm tra lại các quân bài Mission Card và loại bỏ những quân bài không liên quan đến trò chơi (do thiếu người chơi), sắp xếp lại, trộn đều và đặt úp xuống. Những người khác tham gia trò chơi phải hoàn thành các nhiệm vụ bí mật này, ai là người hoàn thành trước sẽ là người chiến thắng. (tất nhiên là với điều kiện còn sở hữu ít nhất một Board để làm chỗ trú chân rồi).