Hướng dẫn - Luật chơi 7 Wonders Duel

0 comments / Posted on by Quỷ Con

Thể loại: Chiến thuật xây dựng, chọn bài, thẻ bài 

Số người chơi: 2 

Độ tuổi: 10+
Thời gian chơi: 30 phút 

Theo nhiều cách khác nhau, 7 Wonders Duel khá giống với phiên bản chơi nhiều người 7 Wonders. Người chơi sẽ trải qua 3 thời kỳ xây dựng những công trình cung cấp tài nguyên, xây dựng quân đội, phát triển khoa học... nhằm phát triển nền văn mình và hoàn thiện kỳ quan của mình. 


Điểm khác biệt lớn nhất, cũng như tên trò chơi đã thể hiện, là phiên bản này dành riêng cho 2 người chơi. Luật chơi được thay đổi cho phù hợp với 2 người và vẫn giữ được sự đa dạng và chiều sâu trong chiến thuật. Trò chơi đã giành được nhiều giải thưởng lớn dành cho boardgame 2 người và đây là 1 trò chơi bạn phải sở hữu nếu bạn thích dòng boardgame chiến thuật 2 người.


From Board Game Việt

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing