• Vượt sông một cách thông minh cùng River dragons

    Posted on by Thảo Hồ Phương

    River dragons được thiết kế bởi  Roberto Fraga và phát hành năm 2000. Một trong những boardgame phù hợp với việc quây quần bên gia đình trong buổi chiều mát mẻ cuối tuần. Hàng năm, những người gan dạ nhất ở vùng sông Mekong tổ chức cuộc thi vượt sông. Chỉ những người quả cảm, thông minh và lanh trí nhất mới có thể chặn đối thủ và trở thành người vượt sông nhanh nhất.Ở vùng duyên hải Mekong, nơi có...

    Xem thêm