Nào cùng chơi bài No thanks!

Posted on by BGV Company

No Thanks!  là một trò cho 3 đến 5 người chơi được thiết kế bởi Thorsten Gimmler. Ban đầu được gọi Geschenkt (như một món quà  trong tiếng  Đức ) và phát hành bởi Amigo Spiele vào năm 2004, nó đã được dịch sang tiếng Anh bởi Z-Man Games .


 


Hướng dẫn chơi bài No Thanks !

Có 33 card từ số 3 đến số 35 và 55 Chip. Trò chơi này đặt người chơi vào thế phải quyết định là chọn lựa lấy lá bài số hoặc từ chối lá bài đó & bị mất 1 chip cho lá bài đó. Và chuyển việc quyết định này qua cho người tiếp theo. Nếu chấp nhận lấy 1 lá bài số nào, bạn sẽ bị âm tương ứng với số nằm trên lá bài đó.

Luật chơi:

 -Chia cho mỗi người 11 chip.

- Xào đều chồng bài lên, bỏ đi 9 thẻ bất kì. Úp chồng bài 24 thẻ còn lại ở giữa bàn.

- Người chơi đầu tiên sẽ bốc 1 lá bài trên cùng & để ngửa ra trên bàn.

- Người đó sẽ quyết định lấy hay không lấy lá bài đó. Nếu lấy lá bài anh ta được tính điểm là âm điểm của số trên lá bài. Người tiếp theo sẽ lật lá bài trên cùng của chồng bài

VD: thẻ mang số “15” có nghĩa là bạn bị âm 15 điểm.

Nếu người chơi quyết định không lấy lá bài thì anh ta sẽ bị mất 1 chip, và chuyển lá bài cùng chip của mình cho người tiếp theo

- Người tiếp theo cũng làm trình tự như trên, hoặc anh ta lấy lá bài cùng chip của người đầu tiên, hoặc phải bỏ ra 1 chip của mình để từ chối lá bài đó. Và lại chuyển tiếp cho người tiếp theo, lúc này lá bài & 2 chip sẽ chuyển tiếp cho người tiếp theo.

- Vòng choi cứ thế tiếp tục cho đến khi có người chấp nhận lấy lá bài cùng những con chip.

- Nếu có người chấp nhận lá bài cùng những con chip, thì anh ta sẽ lật tiếp lá bài trên cùng của chồng bài & lập lại quy trình như trên.

Cách tính điểm:
Với mỗi card đơn mà người chơi lấy về mình, thì sẽ được tính lá âm điểm của số in trên thẻ.

VD: nếu bạn có 1 thẻ số 15. 1 thẻ số 9, 1 thẻ số 29 điểm, thì số điểm của bạn sẽ được tính như sau:

Điểm tổng cộng = (-15) + (-9) + (-29) = (-53)

Với chuỗi những thẻ mang số liên tiếp thì chỉ tính điểm âm cho số nhỏ nhất của chuỗi đó.

VD: với 1 người có thẻ số 8,9,10,11. Thì anh ta sẽ được tính là (-8 điểm) cho cả 4 thẻ.

Vì vậy nếu bạn lấy được những thẻ thuộc 1 chuỗi số lien tiếp thì sẽ có lợi hơn so với thẻ có những số rời rạc.

VD: Hoa có trong tay 1 thẻ số 13, 1 thẻ 15, 1 thẻ 16 thì điểm của bạn Hoa sẽ được tính như sau:

Tổng điểm: (-13) + (-15) = (-28)

Nếu bạn Hoa có thêm được thẻ số 14, thì tổng điểm của bạn Hoa là (-13), vì bạn Hoa đã tạo được 1 chuỗi liên tiếp, từ 13 đến 16.

Kết thúc:

Đến khi tất cả các lá bài úp đều có người lấy thì trò chơi kết thúc.

Mọi người tổng kết điểm theo phương pháp tính như trên. Ngoài ra người chơi còn phải cộng dồn số chip của mình vào tổng số điểm bằng cách tính như sau:

Mỗi một chip được tính là 1 điểm dương, vì vậy tích lũy nhiều chip cũng là cách làm giảm số điểm âm của người chơi.

VD: Hoa có tổng điểm sau khi cộng điểm của các lá bài lại là (-35), & tổng số chip là 12.

Tổng điểm cuối kỳ: (-35) + 12 = (-23)

Người thắng cuộc là người có ít điểm âm nhất

Chúc các bạn chơi vui vẽ !