Hướng dẫn luật chơi Good Cop Bad Cop

0 comments / Posted on by Quỷ Con

Good cop bad cop là một game thẻ bài, suy luận, ẩn thân phận. Bạn sẽ vào vai những viên cảnh sát ở một sở bị tha hóa trầm trọng. Nhiệm vụ của bạn là sử dụng tốt khả năng điều tra của mình cùng với những món thiết bị tối tân để tìm ra kẻ cầm đầu của phe địch và tiêu diệt hắn. Nhưng hãy nhanh chân lên, vì không có đủ súng cho mọi người đâu!0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing