Thông báo Web site được duyệt của Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT

Posted on by BGV Company

Kính gửi: Công ty TNHH BGV

Thông tin thông báo website TMĐT bán hàng boardgameviet.com của bạn đã được duyệt. 
boardgameviet.com hiện đã có trong Danh sách website TMĐT bán hàng đã thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương công bố tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT. 

Đề nghị bạn lưu ý:

1. Những thông tin được công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐTtại địa chỉ www.online.gov.vn bao gồm:

- Tên đăng ký của chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng;
- Địa chỉ thường trú
- Số điện thoại liên hệ;
- Lĩnh vực kinh doanh;
- Địa chỉ tên miền của website thương mại điện tử bán hàng;
2. Cập nhật thông tin

Trong trường hợp có thay đổi thông tin liên quan tới website thương mại điện tử bán hàng đã được liệt kê tại phần 1, đề nghị bạn thông báo về Bộ Công Thương trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.
Bạn có thể tự thay đổi thông tin bằng cách sử dụng tài khoản truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT hoặc thông báo bằng văn bản tới địa chỉ: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin: 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

3. Huỷ bỏ, chấm dứt thông báo
- Trường hợp phát hiện sai phạm trong quá trình thông báo hoặc trong hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng, Bộ Công Thương sẽ huỷ bỏ thông báo đối với chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng.
- Website thương mại điện tử bán hàng khi ngừng hoạt động phải thông báo cho Bộ Công Thương trước 10 (mười) ngày làm việc để chấm dứt thông báo.
- Website thương mại điện tử bán háng bị huỷ bỏ hoặc chấm dứt thông báo sẽ bị rút khỏi mục “Danh sách website thông báo” trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử và Thông tư 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT. 

Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT 
ĐT: 04.22205512 
www.online.gov.vn