• 5 lưu ý khi đi chơi Hè

    0 comments / Posted on by Trịnh Duy Thiện

    Không biết tự bao giờ, mùa hè mặc nhiên trở thành mùa đi du lịch, người người du lịch, nhà nhà du lịch? Nhưng tin tôi đi, khi các bạn đọc hết bài viết này các bạn có thể sẽ chẳng ngẩn ngại gì mà ở lại Sài Gòn, tạm biệt những buổi du lịch trong mơ. Lưu ý: Bài viết chống chỉ định với các bạn trẻ có đam mê “máu lửa” với việc đi du lịch và miễn...

    Xem thêm