Đăng ký cuộc thi sáng tạo Boardgame: We Can Make Boardgame!

Posted on by Trần Võ Việt

Để đăng ký tham gia cuộc thi Sáng tạo Boardgame - We Can Make Boardgame! 2016, các thí sinh thực hiện điền form thông tin dưới đây:

 

Ghi chú: Trong quá trình đăng ký tham gia, thí sinh có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với:

Email: cskh@bgv.vn     Điện thoại: 094 574 1080