Tổng hợp Luật chơi | HCM: 0945741080 | Hà Nội: 0973893542 | Đà Nẵng: 0972805814 | Nha Trang: 0905770088 | Cần Thơ: 0129 999 0399 | Facebook Youtube

Board Game Việt

Hotline:  094 574 10 80

Địa chỉ: Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

Mô tả sơ lược: 

Fanpage: https://www.facebook.com/BoardGamesViet/