L.I.B Coffee & Tea - Board Games

Giờ mở cửa: 10h - 22h

Hotline: 01207144504

Địa chỉ: 156-158 Cao Thắng, Quận 10, TP.HCM

Mô tả sơ lược: 

List game tại quán: Sói, Catan, Tam quốc sát, mèo nổ,...

Fanpage: https://www.facebook.com/LIBENGLISHCOFFEE


Chọn tỉnh thành