Tổng hợp Luật chơi | HCM: 0945741080 | Hà Nội: 0973893542 | Đà Nẵng: 0972805814 | Nha Trang: 0905770088 | Cần Thơ: 0129 999 0399 | Facebook Youtube

Đến Trang thanh toán, sau khi đã nhập đầy đủ thông tin cá nhân, bạn chọn Sử dụng mã giảm giá

Sau đó nhập mã giảm giá mình đã có - bấm nút Sử dụng

Và đây là kết quả