Tree of Life

Giờ mở cửa: 7h - 22h

Hotline: 0166 312 5312

Địa chỉ: 525/18 Huỳnh Văn Bánh Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả sơ lược: 

List game: Splendor, Bang full, Patchwork, Chí, Mèo, Uno, Sói, Sabouter

Fanpage: https://www.facebook.com/pg/treeoflifegroup/about/?ref=page_internal

Chọn tỉnh thành