CLB Kimono Cafe

Hotline: 093 232 75 66

Địa chỉ: 56 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội

Mô tả sơ lược: 

Fanpage: https://www.facebook.com/CLBKIMONOCAFE/


Chọn tỉnh thành