Tổng hợp Luật chơi | HCM: 0945741080 | Hà Nội: 0973893542 | Đà Nẵng: 0972805814 | Nha Trang: 0905770088 | Cần Thơ: 0129 999 0399 | Facebook Youtube

CLB THE MAX BoardGame

Hotline: 0905770088

Địa chỉ: 69/1/28 D2 Phường 25, Quận Bình Thành, Tp.HCM

Mô tả sơ lược: 

Fanpage: https://www.facebook.com/kenhgiaitrithemax/