• Giới thiệu về boardgame A Game of Thrones

    Posted on by Thảo Hồ Phương

    A Game of Thrones  là 1 game phải có với các fan của truyện và series phim “A Game of Thrones”.Cũng giống như trong cốt truyện, để thẳng được game bạn không chỉ phải tính toán hợp lý trong việc xây dựng và điều khiển quân đội mà còn phải giỏi chính trị (thiết lập đồng minh, vận động hành lang …)Bàn game lớn và được thiết kế đẹp, mỗi người chơi sẽ có bộ quân cờ bằng nhựa, thẻ...

    Xem thêm