• Về vùng miền Tây hoang dã cùng BANG!

    Posted on by Thảo Hồ Phương

    Các bạn thích miền Tây hoang dã, cùng muốn chơi một nhóm từ 5 đến 7 người, với thời lượng ngắn thì đừng bỏ qua Bang!. Bang! Được thiết kế bởi Emiliano Sciarra và được phát hành vào năm 2002. Bạn chỉ cần hai kỹ năng là suy luận cùng chém gió giỏi bạn dư sức chiến thắng.Nơi miền Tây hoang dã, các kẻ ngoài vòng pháp luật luôn tìm cách giết các cảnh sát trưởng (sheriff) và ngược lại. Các...

    Xem thêm