Tổng hợp Luật chơi | HCM: 0945741080 | Hà Nội: 0973893542 | Đà Nẵng: 0972805814 | Nha Trang: 0905770088 | Cần Thơ: 0129 999 0399 | Facebook Youtube

Event CỰC SỐC tháng 8, tháng 9: TẢI APP BOARDGAMES VIỆT - TÍCH ĐIỂM NHẬN QUÀ FREE

Posted on by Thảo Hồ Phương

✿◠‿◠)~Event CỰC SỐC tháng 8, tháng 9~
►TẢI APP BOARDGAMES VIỆT - TÍCH ĐIỂM NHẬN QUÀ FREE◄
Thể lệ cực kỳ đơn giản: 
- Chỉ cần quét mã QR Code hoặc vào link sau để tải:
++Android: https://goo.gl/GSNMwm
++iOS: https://goo.gl/nCUXRy
Mỗi 100k mua hàng tích lũy của bạn từ 1.8 đến hết 31.9 sẽ = 1 điểm

QUY ĐỔI
- 5 điểm = Giảm 10% 6 vé Escapce Room LostGameVN + Free 1 bộ Xếp gỗ chữ T
- 7 điểm = Giảm 30% các game dưới 5 người (Danh sách: https://goo.gl/dnXg24)
- 10 điểm = FREE 1 vé Escapce Room + FREE 1 bộ Sói cơ bản Nhựa PVC kèm Newmoon Việt sub

----- Điểm sau khi quy đổi có thể reset nếu chưa kết thúc chương trình ----

----------------------------------------
 www.bgv.vn
 Hotline: 08 3970 5825 | 0924156791