• [REVIEW] THANOS RISING - AVENGERS: INFINITY WAR

    0 comments / Posted on by Marketing BGV

    [REVIEW] Thanos Rising – Avengers: Infinity WarThanos Rising một trò chơi đồng đội khai thác các nhân vật và xung đột của câu chuyện để truyền cảm hứng cho trò chơi và mang đến cho người chơi những tương tác mới lạ.1. Tổng quan:Thanos Rising - Avengers: Infinity War là một trò chơi Co-op cho 2-4 người chơi. Trong game, người chơi sẽ thu thập các anh hùng và tập hợp một đội để đối đầu với Thanos và lực...

    Xem thêm