• Đôi dòng tâm sự của một đám "con nít" già đầu thích chơi Board Game

    0 comments / Posted on by Day Breaker

    Đâu là lý do bạn chơi Board Games?Vì nó vui, hấp dẫn, hay mang lại cho bạn nhiều tiếng cười?Cuộc sống, là một chuỗi phản ứng phức tạp. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta thực hiện hàng trăm hành động, đáp ứng hằng hà các sự kiện đổ ập vào người. Có những thứ nặng nề khó chịu, làm lòng ta chùng xuống. Có những việc khó khăn chẳng thể cất thành câu, chỉ biết ấm ức chịu đựng. Có những...

    Xem thêm