• 6 Điều "cấm" khi chơi Board Game

    0 comments / Posted on by khang aiden

    Chơi board game là một niềm vui và để tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy, tất nhiên, chúng ta sẽ cần lưu ý một số điều... "cấm" ?!1. Coi thường người khác Điều cấm này không chỉ dành cho Board Game. Coi thường người khác luôn tạo ra cảm giác tiêu cực và đây chính là thứ cần tránh đầu tiên. Đây là cái bẫy nhân loại rất dễ mắc phải, là một trong bảy tội lỗi chốn địa ngục xa...

    Xem thêm