• Review Citadels Boardgame - Thể loại chiến thuật xây dựng thành phố

    0 comments / Posted on by Thảo Hồ Phương

    Citadels là 1 trò chơi sử dụng bài dạng chiến thuật, lừa đảo, xây dựng. Game có số người chơi từ 2-8, thời gian chơi khoảng 30 phút và được ra mắt vào năm 2000 bởi Fantasy Flight Games. Ngoài ra, Citadels còn có 1 phiên bản mở rộng tên là Citadels : The Dark City được sản xuất năm 2004. Cho đến nay, Citadels đã nhiều lần được đề cử và giành được kha khá giải thưởng về cardgame...

    Xem thêm

Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×