• [Review] One Night - Ma sói trong một đêm với cách chơi sáng tạo

    0 comments / Posted on by BGV Company

    Bạn có nghe về Ma sói? Vậy bạn có bất ngờ không với phiên bản sói một đêm. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong một đêm duy nhất. Và bạn chỉ có một ngày để moi móc một mớ bòng bong thông tin để tìm ra mình là ai, đồng thời treo ai để thắng. Vâng, chào mừng đến với One Night - nơi một cái não không bao giờ đủ.One Night - trò hại não xì tai...

    Xem thêm