• [Review] Pandemic - Mổ xẻ một "huyền thoại Co-op" nổi tiếng thế giới

    0 comments / Posted on by Day Breaker

    Tương lai luôn là thứ khó nắm bắt với nhân loại. Chúng ta có thể đạt đến đỉnh cao khoa học ngày hôm nay và bị quét sạch khỏi trái đất vào ngày mai, một trong những lí do đó, là vi trùng. Khai thác nội dung đó, Board Game Pandemic là cuộc chiến sống còn giữa nhân loại với chính mẹ thiên nhiên. Là một game hay về tính toán và hỗ trợ. Đứng trước quyền năng to lớn của bệnh...

    Xem thêm