• Game hay phụ thuộc người chơi? Ví dụ cùng bình loạn!

    0 comments / Posted on by Day Breaker

    Tại sao chúng ta luôn muốn chơi game cùng một số người?Tại sao, cũng cùng một game đó, lần này ta thấy vui, lần sau lại thấy dở?Phải chăng game hay / dở cũng tùy thuộc người chơi?Để trả lời những câu hỏi trên, chúng ta sẽ đi qua những ví dụ cụ thể, điểm qua vài trường hợp "khúc mắc" trong đời mà Board Gamer luôn gặp phải. Hy vọng ở cuối bài viết, bạn sẽ có cho mình câu...

    Xem thêm