• Hướng dẫn - Luật game Bandits Tướng cướp miền Viễn Tây

    0 comments / Posted on by Thông Tạ

    ♞Thể loại: CARD GAME, ĐỐI KHÁNG. ★Thời gian chơi: 30p★Số người chơi: 2-6 người★Mô tả sơ lược: Ở vùng viễn tây xa xôi, vàng luôn là thứ mà mọi người tìm kiếm, tranh đoạt và dùng cả tính mạng mình để bảo vệ. Là những tên cướp hay cảnh sát trưởng, bạn phải tìm cách bảo vệ vàng của mình khõi những tên cướp đồng thời bạn phải cố gắng chiếm vàng từ chơi khác. Những kẻ đào vàng luôn lăm le...

    Xem thêm